Schademelding Annuleringsverzekering

Het is belangrijk dat u dit eerst goed leest!

Via dit formulier kunt u de annulering online bij ons melden. Door uw polisnummer of boekingsnummer, postcode en huisnummer in te voeren kunt u starten met de verdere invoer van de ontbrekende gegevens. Na iedere volgende stap worden uw gegevens automatisch tussendoor opgeslagen. Hierdoor is het mogelijk om op een later tijdstip uw aangifte af te ronden. U kun namelijk altijd weer inloggen door weer uw polisnummer of boekingsnummer, postcode en huisnummer in te voeren.

Hebt u binnen 14 dagen alle stappen niet doorlopen/afgerond dan zullen wij uw gegevens verwijderen en dient u opnieuw te beginnen.

Medische reden:

Annuleert u i.v.m. een medische reden, dan moet er sprake zijn zoals in de polisvoorwaarden staat vermeld "Ernstige ziekte". U kunt dus alleen annuleren op advies van een arts die dit ook aangeeft. Annuleer dus nooit op eigen initiatief.

Afhandeling:

Ter bevordering van een snelle afhandeling is het beslist noodzakelijk dat het schadeformulier zo volledig mogelijk wordt ingevuld en dat u de volgende stukken gelijktijdig meestuurt (deze kunt u als bijlage aan eind toevoegen). Benodigde bijlagen bij het schadeformulier zijn:

  • Annuleringskostennota (ingevuld door het recreatiebedrijf!)
  • Een kopie van uw reserverings- of boekingsbevestiging.
  • Bijlagen waaruit de reden van annulering blijkt.